1975 - 2009

Gruppe- og separatudstillinger i kunstforeninger, institutioner og gallerier i Danmark.

Kunstnersammenslutningen ”Mult’s” udstillinger på Charlottenborg

Kvindelige Kunstneres Samfund: Nikolaj Kirke

Kvindemuseet i Århus og Portalen i Greve.

Kunstnersammenslutningen ”Cirklen’s” udstillinger i Helligåndshuset København

  titel:Ligeværdig samtale

Udstillinger i udlandet:

Frankrig : Triades, Paris. – Salon Art-Sacre, Paris. – Centre Culturel, Vichy.
Tyskland : Siedlung Hardebek, Slesvig Holstein.
Schweiz : Galerie Aenigma, Basel.
Sverige : “Sydosten“ Kalmar Museum.

Titel: Dramatisk improvisation  
 
Ulla Strand Paludan Müllers Vej 1, 1815 Frederiksberg C, Danmark. www.ullastrand.dk Email. info@ullastrand.dk
>> >